3 NOVEMBER – Pelita – naoorlogse generatiebijeenkomst

3 NOVEMBER – Pelita – naoorlogse generatiebijeenkomst

PELITA NAOORLOGSE GENERATIEBIJEENKOMST 3 NOVEMBER IN MAASTRICHT

Naast de reguliere landelijke Naoorlogse Generatiebijeenkomsten in Museum Sophiahof in Den Haag organiseren we deze bijeenkomsten dit jaar ook op allerlei plaatsen elders in Nederland.

OORLOG, ONTWORTELING EN ONTHEEMDING

Onze ouders, grootouders en inmiddels ook overgrootouders, maakten in korte tijd veel schokkende gebeurtenissen mee: De Japanse bezetting, de Bersiap, de dekolonisatieoorlog, (gedwongen) migratie en de kille ontvangst in het naoorlogse Nederland zijn daar enkele van. Deze gebeurtenissen kunnen diepe sporen nalaten bij de betrokkenen, waar vaak over werd gezwegen. Wat betekent dit voor u? Daarover gaat de Pelita Naoorlogse Generatiebijeenkomst op 3 november aanstaande in Maastricht.

Tijdens deze Naoorlogse Generatiebijeenkomst komen de gevolgen van deze gebeurtenissen tijdens tafelgesprekken aan bod: Hoe werkt het oorlogsverleden door in het dagelijks leven; Hoe herken je die doorwerking; Wat gebeurt er als de eerste generatie er niet meer is en welke gevolgen heeft dat voor je familieverhaal en je identiteit en welke effecten hebben ontworteling en ontheemding? Stichting Pelita organiseert deze bijeenkomst samen met Coöperatie Indisch Goud.

De gesprekken vinden in kleine groepen plaats en worden begeleid door derde generatie Indische en Molukse Nederlanders van Coöperatie Indisch Goud en Stichting Pelita. Ondersteunend bij deze gesprekken zijn de ‘Spekkoekkaarten’ die door Coöperatie Indisch Goud zijn ontwikkeld, met thema’s zoals maskers; liefde; familie; verlies, afscheid en rouw. Deelnemers kiezen zelf een thema om met elkaar in gesprek te gaan.

OVER DE BEGELEIDERS

Indisch Goud is een transcultureel coach collectief bestaande uit Léon Kempees, Naomi Franken en anderen. Léon is systemisch en Psychodynamisch Coach & Counselor in Almelo, Twente. Naomi Frank is ranscultureel systemisch coach en derde generatie Indische Nederlander en trainer en coach. Jessica Apon is systemisch therapeut en trainer. Ze behoort tot de derde generatie en is van Indische en Molukse afkomst. Bij Stichting Pelita is ze projectleider Kennis en Kunde en verantwoordelijk voor het trainings- en lezingenprogramma.

PROGRAMMA

Tijd: 13.30 uur (Inloop 13.00 uur) tot 16.30 uur
Adres: Stichting Moetiara Maloekoe, Godefridus van Heerstraat 38, 6227 RJ Maastricht.
Entree: €12,50 (incl. koffie, thee en spekkoek): contant betalen aan de kassa.
Aanmelden of vragen neem contact op met Stefanie Hehalatu, s.hehalatu@pelita.nl of bel naar 0630994306.
Aanmelden kan tot 27 oktober.