Bestuurslid Max Hehalatu ster van Maastricht

Gisteren verraste wethouder Jim Janssen bestuurlis Max Hehalatu met zijn benoeming tot vrijwilliger van het jaar binnen het onderdeel cultuur. De afgelopen 23 jaar heeft Max zich met hart en ziel ingezet voor de Stichting, de Molukse wijk en het behoud van de Molukse cultuur. Wij vinden hem al jaren een ster maar nu weet de rest van Maastricht het ook.

Moetiara Maloekoe is Max erg dankbaar voor zijn inzet van de afgelopen jaren en zijn er trots op dat hij onderdeel uitmaakt van het bestuur. 14 Maart zal Max zijn ster uitgereikt krijgen.

Max van harte gefeliciteerd!!

EHBO Cursus

In februari start er bij genoeg aanmeldingen een uitgebreide en erkende EHBO cursus. De cursus zal plaatsvinden op de zaterdagen.

Uitgebreide Eerste Hulp cursus :
Duur: 20 uur klassikaal. De meest uitgebreide cursus EHBO die je tevens voorbereid op de professionele praktijk. Met deze cursus kun je als Rode Kruis-vrijwilliger EHBO verlenen op evenementen. Reanimatie is onderdeel van deze cursus.

Leerdoelen en onderwerpen :
Na afloop van de cursus kun je een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel.
Na afloop ontvangen de cursisten, indien ze voldoende competent zijn een Eerste Hulp certificaat en een leskklapper of les boek.

De cursist heeft de mogelijkheid om de cursus te declareren bij de zorgverzekering, mits aanvullend verzekerd.

Voor meer informatie, aanmelden en vragen kunt u mailen naar: info@moetiaramaloekoe.com