Musica Sacra Mengasihani (erbarmen)

Musica Sacra Mengasihani (erbarmen)

Mengasihani (erbarmen) is een muzikale performance uitgevoerd door de Molukse groep Ikatan (verbinding) uit Maastricht. Hun Molukse liederen vermengen zich met een klanklandschap van orale geschiedenis, gedichten en fragmenten uit de aria Pietà, Signore, veelal toegeschreven aan Alessandro Stradella (1639-1682).

De Molukse dichteres Roesda Leikawa (Ambon) schrijft speciaal voor Mengasihani een gedicht over haar Nederlandse stambetovergrootmoeder. Deze dochter van admiraal Steven van der Haghen (1563-1624) trouwde met Kapitein Telukabesi (Ahmad Leikawa), vocht zonder erbarmen tegen haar eigen vader, maar werd gedood. 

Mengasihani is de vierde presentatie van Ikatan tijdens Musica Sacra. Eerdere producties vonden plaats in 2013, 2015 en 2021. Mengasihani wordt gecombineerd met een expositie van beeldende kunst ter viering van het tienjarig bestaan van Ikatan.

Een productie van Stichting Moetiara Maloekoe Maastricht, Juul Sadée en Musica Sacra, met ondersteuning van het Vfonds.

16 en 17 September 2023
Meer informatie:
https://www.musicasacramaastricht.nl/programma-tickets/voorstellingen/2023/09/mengasihani-erbarmen-juul-sadee