Moetiara Maloekoe

Jeugdwerk Molukse Wijk Heer

Een van de jongste werkgroepen binnen de Molukse wijk Heer-Maastricht. In het leven geroepen door Djehoshua Sahetapy in april 2013 naar aanleiding van het jongerenweekend. Tijdens dit weekend gaven de jongeren aan dat er behoefte is naar activiteiten voor de jeugd in de Molukse wijk.

Nog binnen 1 maand wist Djehoshua zich te versterken met Cherida Kaffa en Stefanie Hehalatu. Samen zorgen ze dat er een aanbod is aan activiteiten binnen de Molukse wijk voor de Molukse jeugd en de rest van de jeugd van Maastricht en omstreken.

Doel:
– De Molukse jeugd terug te brengen naar de Molukse wijk.
– Ervoor zorgen dat de Molukse jeugd zich inzet voor de Molukse wijk en – samenleving.
– De Molukse jeugd spelenderwijs kennis laten maken met de culturele overdacht.

2015:
Komend jaar moet voor Jeugdwerk MWH een jaar worden van structuur. Het is de wens van de werkgroep om de activiteiten per doelgroep om de maand te laten terug komen. Dit om het exclusief te houden zodat het niet snel verveeld. En simpelweg omdat het niet haalbaar is om meer activiteiten te houden.

Een belangrijk aspect voor komend jaar wordt de inbreng van de vrijwilligers. Waar voorheen veel dezelfde vrijwilligers een handje hielpen, is het de bedoeling dat er meer verschillende vrijwilligers zich inzetten voor het project. De werkgroep denkt dat DIT alleen het project nog kan redden en in leven houden:

Samen met de gehele Molukse jeugd samen inzetten voor de verschillende doelgroepen. Samen activiteiten organiseren voor elkaar en samen deelnemen aan deze activiteiten wat voor elkaar word georganiseerd.

Activiteiten:
– Huiskamer, voor iedereen (wekelijks)
– Woensdagmiddag club, voor kinderen ( 1x per maand)
– Meidenavond, voor meiden vanaf 12 jaar ( 1x in 2 maanden)
– Jongensactiviteit, voor jongens vanaf 12 jaar (1x in 2 maanden)
– Grote activiteit, voor de hele jeugd (1x in 6 maanden)
– Culturele cursus, voor iedereen (1x per jaar, 6 maanden lang)

Tot slot:
Jeugdwerk MWH heeft door tijdgebrek een tijd stilgelegen. Dit betekent niet dat het project is gestopt. De werkgroep is aan het wachten tot er een juiste balans is qua tijd en vrijwilligers. Ze hebben gemerkt dat het project veel met zich meebrengt en dit soms moeilijk is naast een vaste baan.

Wil jij je inzetten als vrijwilliger bij een van de bovenstaande activiteiten? Neem dan contact op met de werkgroep via hun Facebook: Jeugdwerk Molukse Wijk Heer.